Nestojíme na místě: schůzka s Univerzitou T. Bati a Moravským leteckým klastrem

Skokem do nového roku se stalo setkání předsedy asociace studentů se zástupci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Moravského leteckého klastru o možnostech spolupráce.

Děkujeme panu rektorovi, jeho teamu a také zástupcům leteckého klastru za organizaci pracovní schůzky a konstruktivní rady a připomínky.

V průběhu setkání jsme nastínili vizi asociace, plány na letošní rok a společně jsme také prodiskutovali, jakým způsobem si můžeme být prospěsní.

Představitelé leteckého klastru navíc vyslovili zájem podporovat české studenty při zahraničních výjezdech a také přišli s návrhem vytvořit program stáží pro talentované studenty v oboru, kteří se vracejí ze zahraničních pobytů.

Jsme rádi, že můžeme sloužit jako “spojka” mezi studentama a místníma firmami.

Dali jsme si za úkol rozvíjet program stáží spolu s Moravským leteckým klastrem, abysme v blízkém budoucnu mohli členům asociace nabídnout unikátní možnosti praxe ve firmách.