Asociace českých studentů – prozatím úřadující jen v Ruské federaci – je dobrovolná nezisková studentská organizace, která si dala za úkol sjednotit studenty, kteří vyjíždějí jak na krátkodobé výměnné pobyty tak i na dlouhodobější bakalářské či magisterské studium do Ruské federace. Naším cílem je podpořit komunikaci a spolupráci mezi českými studenty v Rusku, rozvíjet jejich aktivity směřující k reprezentaci a šíření kultury České republiky v zahraničí, dávat podněty ke spolupráci s českými úřady a komerčními organizacemi.

Funkce Asociace

  1. Informační pomoc při vyřizování administrativních úkonů v Ruské federaci
  2. Výměna zkušeností mezi absolventy studií a studenty, kteří studium v Ruské federaci teprve zvažují
  3. Organizace společných setkání u kulatých stolů, setkání s diplomaty a předními představiteli českého byznysu v Ruské federaci
  4. Podpora při hledání pracovních stáží či profesního uplatnění po ukončení studia
  5. Zprostředkování informací o aktuální nabídce studijních grantů, mezivládních dohod ve věci výměny studentů, programech dvojitých diplomů, jazykových pobytů apod.

Výhody členství pro studenty

  • Přístup na akce pořádané Asociací Českých studentů, Velvyslanectvím ČR, Českými centry a na akce partnerů Asociace.
  • Přístup ke kontaktní databázi Asociace a důležitým informacím pro studenty
  • Hromadné slevy na letenky a stravování ve vybraných podnicích
  • Podpora při vízových a imigračních záležitostech

Další informace

Partnery AČS v Ruské federaci jsou Velvyslanectví ČR v RF a České centrum v Moskvě.

Členství v Asociaci je pro studenty zdarma. Každý člen se zavazuje aktivně podílet na reprezentaci České republiky a také pomáhat dalším studentům.