Nestojíme na místě: schůzka s Univerzitou T. Bati a Moravským leteckým klastrem

Nový rok jsme začali setkáním našeho předsedy se zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlínu a Moravským leteckým klastrem. Tématem byli možnosti spolupráce a stáží.